حتم بدانید فایده دارد. اول از همه برای شاد کردن خودتان حتی در بدترین شرایط. اگر به این حرف اطمینان ندارید فقط چند روزی حوصله کنید.

از جملات طنز ساده و کوتاه و شاید حتی تکراری بهره بگیرید. بتدریج قدر و ارزش خودتان را بیشتر متوجه خواهید شد و دست از تکرار جملات دیگران برمی دارید و آنها را برای محفلها و جمعهای دوستانه، خودمانی یا حتی کاری می گذارید.

کافیست فقط روزی دو سه دقیقه زور بزنید؛ البته به صورت ملایم. موفق خواهید بود.
مطمئن باشید خنده بر هر درد بی درمان دواست.
جلوتر بروید. اوایل کار زیاد سخت نگیرید. به پر و پای خودتان نپیچید که این چه جمله ای است گفتم. زودتر از آنکه فکرش را می کنید پیشرفت خواهید کرد به حدی که متعجب می شود.
یادتان باشد هر چه زودتر، بهتر.
بد نیست گاهی به کاریکلماتورهای قبلی این وبلاگ دوباره نگاه بیندازید.
موفق باشید.