کاریکلماتور ناب

جملات طنز و نطنز- نقل مطالب این وبلاگ فقط از طریق مجوز کتبی اینجانب و با ذکر نشانی وبلاگ امکانپذیر است. خواهشمندم رعایت فرمائید.

شهریور 96
6 پست
دی 93
1 پست
دی 91
23 پست
آذر 91
14 پست
آبان 91
34 پست
مرداد 91
35 پست
تیر 91
12 پست
خرداد 91
40 پست
اسفند 90
93 پست
آذر 90
9 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
12 پست
تیر 90
4 پست
خرداد 90
2 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
14 پست
آذر 89
27 پست
آبان 89
33 پست
مهر 89
27 پست
شهریور 89
50 پست
مرداد 89
84 پست
تیر 89
48 پست
ساخت
2 پست
طناز
1 پست
طنز
4 پست
وقت
1 پست
شاملو
1 پست
علی
1 پست
عید
1 پست
غدیر
1 پست
مادر
1 پست
بهشت
6 پست
فوت
2 پست
مرحومه
1 پست
فراموش
1 پست
جدول_ضرب
2 پست
زلزله
4 پست
محکم
1 پست
قرص
1 پست
چیندار
1 پست
تشویق
1 پست
جانانه
1 پست
تیک_تاک
1 پست
نامرئی
1 پست
پرنده
5 پست
مشوق
1 پست
رحم
2 پست
سیل
1 پست
آشفته
1 پست
فامیل
1 پست
مغز
4 پست
درخشان
1 پست
رژه
1 پست
سان
1 پست
داستانک
94 پست
کشک
1 پست
جاخالی
1 پست
آغوش
2 پست
کمک_جنسی
2 پست
هوس_آلود
1 پست
گیج_و_منگ
1 پست
چشمان
1 پست
معصوم
1 پست
هوو
1 پست
چشمداشت
1 پست
پاسپورت
1 پست
شاکی
1 پست
غرامت
1 پست
جوانی
1 پست
حاصلخیز
1 پست
شکایت
1 پست
طبرستان
2 پست
بلوا
1 پست
پزشک
2 پست
تشخیص
1 پست
شکستگی
1 پست
باندبازی
1 پست
دهان
1 پست
مسواک
1 پست
خمیازه
1 پست
مزه
1 پست
مرداد
1 پست
طرفدار
1 پست
تیرانداز
2 پست
فشنگ
1 پست
خطوط
1 پست
خط_قرمز
1 پست
خط_موازی
1 پست
مسخره
1 پست
خیالباف
1 پست
خوش_خیال
1 پست
روراست
1 پست
خواست
1 پست
جزغاله
1 پست
آستر
1 پست
نور
4 پست
کبیسه
1 پست
زخم
1 پست
زخم_زبان
1 پست
پانسمان
1 پست
ابلیس
2 پست
وسوسه
2 پست
قرص_خواب
1 پست
تجارت
1 پست
دیکته
1 پست
رنج
1 پست
کودتاچی
2 پست
امان
1 پست
شاعرانه
1 پست
سرفه
1 پست
آزادی
19 پست
مستعار
1 پست
رئوف
1 پست
حسرت
1 پست
لب
2 پست
میانه
1 پست
استکان
1 پست
سخاوت
1 پست
تجاوز
1 پست
طبیعت
1 پست
دامن
1 پست
بکر
1 پست
نطنز
1 پست
مسافر
1 پست
سوغات
1 پست
لیوان
1 پست
عطش
1 پست
منها
1 پست
زمزمه
2 پست
اشهد
1 پست
دسته_تبر
1 پست
چایی_خور
1 پست
کمرباریک
1 پست
قهوه_چی
1 پست
هورت
1 پست
سلامتی
1 پست
شرط_بندی
1 پست
شرط
1 پست
مشروط
1 پست
پسته
1 پست
خندان
1 پست
ماتیک
1 پست
قانون
7 پست
کودتا
19 پست
لگدمالی
1 پست
رنگ
4 پست
دوپینگ
1 پست
تیره
1 پست
حنا
1 پست
ارتش
1 پست
اداره
1 پست
خلاقیت
1 پست
سانسور
5 پست
کائنات
1 پست
اتاق
1 پست
کورمال
1 پست
پر_توقع
1 پست
ساده_لوح
1 پست
قند
1 پست
کام
2 پست
خرخره
1 پست
کلیک
1 پست
بشکن
4 پست
فرمت
1 پست
ژل
1 پست
مغرور
1 پست
شیطنت
1 پست
خط_فقر
2 پست
چراغ
5 پست
پایکوبی
1 پست
الکلی
1 پست
سیه_روی
1 پست
پاییز
4 پست
حساس
1 پست
زرد
1 پست
درخت_کاج
1 پست
مجبور
1 پست
گربه
3 پست
چیدن
1 پست
عشقولانه
1 پست
چاقو
5 پست
قیچی
2 پست
آلزایمر
4 پست
عریان
1 پست
تحمل
1 پست
زمستانی
1 پست
مزار
1 پست
دلرحم
1 پست
رقص
1 پست
فخر
1 پست
منکرات
1 پست
منقل
1 پست
نر_و_ماده
1 پست
موسیقی
1 پست
حسادت
1 پست
رعد_و_برق
2 پست
شیمی
1 پست
قبض
1 پست
نزول
1 پست
آب
2 پست
رودخانه
2 پست
بندر
1 پست
آب_حیات
2 پست
سینه
1 پست
معتاد
1 پست
سخنران
1 پست
شیشه_عمر
1 پست
مرگ_مغزی
3 پست
غذا
2 پست
رژیم
1 پست
نخودی
2 پست
اخلاق
1 پست
عسل
2 پست
ماه_عسل
1 پست
میهمان
1 پست
ازدواج
4 پست
غرق
1 پست
پل_صراط
2 پست
قالی
3 پست
ماهی
1 پست
آزاد
1 پست
معلم
2 پست
آبتنی
1 پست
مرگ
4 پست
زندگی
9 پست
فرصت
1 پست
رمضان
11 پست
پانتومیم
1 پست
صامت
1 پست
شیطان
26 پست
اذان
1 پست
جانماز
1 پست
هوس
7 پست
پوشش
1 پست
ماستمالی
2 پست
فرهنگ
5 پست
اقتصاد
3 پست
عمق
1 پست
جهان_سوم
1 پست
برنز
1 پست
مدال
1 پست
پرگار
3 پست
دایره
1 پست
بیضی
1 پست
نردبان
2 پست
پله
1 پست
ترقی
1 پست
عزرائیل
9 پست
کاغذ
3 پست
شب_قدر
2 پست
قد
1 پست
نژاد
2 پست
حزب
1 پست
ضرابخانه
2 پست
عیالوار
1 پست
پول_دوست
1 پست
سنگین
2 پست
حرف
3 پست
دستپاچه
1 پست
باد
1 پست
عینکی
1 پست
دست
4 پست
دنباله
1 پست
ابری
1 پست
تحویلدار
1 پست
دید
1 پست
صلوات
3 پست
برق
5 پست
باز
1 پست
عشقبازی
1 پست
کتاب
12 پست
انسانیت
1 پست
آدم
3 پست
حیا
1 پست
پدر
3 پست
هل
1 پست
آمار
3 پست
پول
9 پست
گناهکار
1 پست
مسلمان
2 پست
گوش
2 پست
روزگار
1 پست
مسابقه
2 پست
سبز
6 پست
دقایق
1 پست
مفت
1 پست
نقاش
2 پست
منظوم
1 پست
تبر
11 پست
وجدان
6 پست
بد_اخلاق
1 پست
فاجعه
1 پست
پشت
1 پست
میز
1 پست
ریش
1 پست
عمر
6 پست
گذر
1 پست
انتظار
1 پست
گناه
7 پست
حکم
1 پست
راننده
1 پست
جنگجو
1 پست
شامه
1 پست
حلال
1 پست
پولدار
1 پست
ترسو
1 پست
کشت
1 پست
زرع
1 پست
شعار
1 پست
اجل
3 پست
باغچه
3 پست
توقع
1 پست
دعاخوان
1 پست
سوراخ
2 پست
بودار
1 پست
قسم
1 پست
تولد
1 پست
شبنم
1 پست
تشنه
1 پست
تلخ
2 پست
شناگر
1 پست
شب
4 پست
مزرعة
1 پست
پیروز
1 پست
خالی
1 پست
زن
1 پست
واژه
4 پست
سرما
1 پست
انگشت
1 پست
کول
1 پست
هنگ_کردن
1 پست
سیاهی
1 پست
پل
1 پست
دردناک
1 پست
موجر
1 پست
آهن
1 پست
دلیل
1 پست
تنفر
1 پست
رگ_غیرت
1 پست
عرق
1 پست
زمین
3 پست
نقص
1 پست
خار
3 پست
علم
1 پست
خاکی
1 پست
حوصله
1 پست
حوا
1 پست
یکه
1 پست
دادخواهی
1 پست
مشاهیر
1 پست
آتش
1 پست
حقوق_بشر
2 پست
دعوت
1 پست
حافظه
2 پست
خنده
7 پست
فصل
1 پست
پناهنده
2 پست
سیگاری
1 پست
من
1 پست
نفس
1 پست
برپا
1 پست
حقوق
1 پست
فشار_خون
2 پست
کویر
4 پست
کلروفیل
2 پست
طلا
1 پست
نامه
2 پست
گرسنه
3 پست
تصویر
2 پست
نوروز
1 پست
روشن
2 پست
خستگی
1 پست
چاپخانه
1 پست
شهید
1 پست
سقوط
1 پست
حال
1 پست
خدا
5 پست
افتخار
1 پست
فرشته
2 پست
آرایش
1 پست
گل_کاغذی
2 پست
پروانه
1 پست
معده
1 پست
همه
1 پست
چتر
2 پست
نجار
1 پست
خورشید
3 پست
بیستون
1 پست
قدم
1 پست
آبرو
2 پست
فیلم
1 پست
صفر
1 پست
قطع
1 پست
شطرنج
1 پست
قطار
1 پست
جاده
2 پست
شورانگیز
1 پست
انتخابات
4 پست
سرخ
2 پست
خشکسالی
3 پست
سفر
1 پست
جهان
1 پست
قهر
2 پست
لرز
1 پست
سقف
1 پست
نگاه
3 پست
شبانه
1 پست
روزانه
1 پست
حاشیه
1 پست
تاریک
1 پست
دستگیر
1 پست
آرزو
3 پست
باغبان
2 پست
عروسی
1 پست
بانک
2 پست
دارو
1 پست
چشمه
1 پست
جلو
1 پست
گم
1 پست
دروغ
2 پست
نان
2 پست
جوان
3 پست
فرش
1 پست
کشتی
1 پست
کوه
1 پست
پیر
2 پست
دین
1 پست
طاس
1 پست
احساس
1 پست
ورزشکار
1 پست
کلاس
1 پست
فیش_حقوق
1 پست
منتظر
1 پست
خسته
1 پست
قله
1 پست
شوخی
1 پست
کلاه
4 پست
قدرت
1 پست
رفتن
1 پست
آمدن
1 پست
شعور
1 پست
ذهن
1 پست
تبعید
1 پست
کافی
1 پست
بازار
1 پست
مطبق
1 پست
انقلاب
9 پست
نماز
7 پست
روزه
4 پست
عکس
3 پست
سریع
1 پست
روانشناس
2 پست
چاپ
1 پست
افراز
1 پست
راستگو
1 پست
دروغگو
1 پست
سواد
4 پست
پرواز
1 پست
خروس
2 پست
موزون
2 پست
پنجره
2 پست
دعوا
1 پست
دولت
1 پست
شما
1 پست
تلفن
1 پست
نمازخوان
1 پست
وفا
1 پست
معرکه
1 پست
گوشه
1 پست
جبهه_جنگ
1 پست
اعتقاد
1 پست
ترازو
1 پست
دیگ
1 پست
کاسه
1 پست
میکروب
1 پست
اعتراض
1 پست
خط
2 پست
سرد
1 پست
دعا
1 پست
بدن
1 پست
تنهایی
1 پست
اتوبان
2 پست
وصیت
3 پست
خوشبخت
1 پست
کیلویی
1 پست
وظیفه
1 پست
نادان
1 پست
نابغه
1 پست
جنس
1 پست
اسرار
1 پست
مجلس
1 پست
شعر
6 پست
حسابدار
1 پست
تاریخ
3 پست
مست
1 پست
تبریک
1 پست
قربانی
1 پست
تاکسیمتر
2 پست
نیش
2 پست
دراکولا
5 پست
شانس
2 پست
بالاخانه
1 پست
جمله
1 پست
کلمه
2 پست
جنگ
1 پست
استراحت
1 پست
امید
1 پست
موش
2 پست
دانشگاه
2 پست
مشتری
1 پست
کار_و_کسب
1 پست
مالیات
1 پست
مامور
1 پست
خجالت
4 پست
یاد
1 پست
ادیسون
1 پست
قرآن
3 پست
خوشبختی
1 پست
غمگین
1 پست
بالین
1 پست
شاعر
6 پست
شلیک
1 پست
شکمو
1 پست
مسلسل
1 پست
اسپانسر
2 پست
فیوز
1 پست
اره_برقی
4 پست
سجاده
1 پست
عقربه
2 پست
کوتاه
1 پست
عشق
18 پست
فاصله
1 پست
فروردین
2 پست
دود
3 پست
ماشین
4 پست
پیچ
1 پست
طبابت
1 پست
ذبح
1 پست
مجلس_ختم
1 پست
تنها
1 پست
حواس
1 پست
خط_کش
2 پست
چپگرا
3 پست
خرج
1 پست
پس_انداز
1 پست
خسیس
4 پست
لیسانس
1 پست
سوزن
2 پست
گردن
1 پست
جوالدوز
2 پست
گور
1 پست
بنزین
1 پست
کارت
1 پست
مطالعه
1 پست
گورستان
2 پست
چشم
2 پست
لالایی
1 پست
جیب
3 پست
شکاک
1 پست
سکه
1 پست
تورم
2 پست
اسکناس
1 پست
گیرنده
1 پست
خیال
3 پست
میوه
1 پست
آدم_و_حوا
1 پست
آگهی
1 پست
شاه
1 پست
تاجگذاری
1 پست
جمعه
2 پست
جفت
1 پست
فرد
1 پست
زوج
1 پست
زبان
5 پست
کله_پز
1 پست
نقرس
1 پست
تیر
1 پست
تابستان
2 پست
شهریور
1 پست
شکارچی
1 پست
اسفند
1 پست
شعبه
1 پست
قابیل
3 پست
قاتل
2 پست
رد_پا
1 پست
انسان
1 پست
بیکاری
2 پست
رفیق
2 پست
ساعت
3 پست
کشور
2 پست
دنده_عقب
1 پست
اره
1 پست
بیمه
1 پست
ناخوش
1 پست
شهرداری
1 پست
مرده
1 پست
یتیمچه
1 پست
شمع
1 پست
راه
4 پست
نهضت
1 پست
عقل
4 پست
وبلاگ
1 پست
زمستان
5 پست
جهنم
2 پست
اسلحه
2 پست
باور
2 پست
گرگ
1 پست
اکثریت
2 پست
دستیار
1 پست
قفس
2 پست
اعتصاب
1 پست
پاندول
2 پست
بازدم
2 پست
سکوت
5 پست
مترجم
2 پست
شیشه
2 پست
روزنامه
3 پست
فرهاد
4 پست
کافی_شاپ
1 پست
قلم
3 پست
سحری
3 پست
افطاری
1 پست
صبر
1 پست
صافکار
1 پست
محرم
1 پست
زغال
1 پست
حمام
2 پست
بیراهه
1 پست
خانواده
3 پست
کیان
1 پست
کانون
1 پست
ادبیات
1 پست
جنگل
3 پست
کارنامه
1 پست
یخچال
2 پست
منجمد
1 پست
تعداد
1 پست
تب
1 پست
گاوصندوق
1 پست
لبخند
1 پست
تراش
3 پست
اردیبهشت
1 پست
سواره
1 پست
راستگرا
1 پست
زنبور
1 پست
پیوند
1 پست
بینی
1 پست
جراح
1 پست
رویا
1 پست
واقعیت
1 پست
دریا
2 پست
جزیره
2 پست
زندانی
3 پست
سفید
4 پست
مداد
5 پست
یخ
2 پست
پارو
1 پست
بلبل
3 پست
چهچهه
1 پست
خفقان
1 پست
شرف
1 پست
زیبا
1 پست
مجنون
1 پست
پیراهن
1 پست
استرس
1 پست
امتحان
1 پست
صابون
2 پست
صورت
1 پست
پاک
1 پست
خوشنویس
1 پست
دستخط
1 پست
ارتوپد
1 پست
زیرمیزی
1 پست
اعتیاد
1 پست
خشخاش
1 پست
وافور
1 پست
کمونیست
1 پست
چپدست
1 پست
آفتاب
2 پست
شکم
1 پست
تنبل
2 پست
گلوله
1 پست
سرطان
3 پست
ترمز
1 پست
چاه
1 پست
چاهکن
1 پست
درآمد
1 پست
فروش
1 پست
هیزم
1 پست
پیمان
1 پست
سکته
2 پست
عروس
1 پست
سیاه
2 پست
گورخر
1 پست
باران
2 پست
اراده
1 پست
هفت_سین
1 پست
ام_آر_آی
1 پست
باغ
2 پست
افطار
1 پست
تراشه
1 پست
بلیت
1 پست
آخرت
1 پست
گریه
3 پست
خیس
1 پست
حروفچین
1 پست
لقمان
4 پست
دانشجو
1 پست
استاد
1 پست
تنبلی
1 پست
لیلی
1 پست
زلف
2 پست
پرده
1 پست
نسیم
1 پست
جنبه
1 پست
چشمک
1 پست
فردوسی
1 پست
خیابان
1 پست
پاکسازی
1 پست
چرک
1 پست
پاک_کن
2 پست
اشک
2 پست
دیابت
2 پست
داروخانه
1 پست
عزاداری
1 پست
خودکار
2 پست
جلد
1 پست
متر
1 پست
آبگوشت
1 پست
طلاق
2 پست
سوبسید
1 پست
قسطی
1 پست
آشنا
1 پست
الفبا
1 پست
قایق
1 پست
آبشار
1 پست
فیش
1 پست
نرخ
1 پست
قاضی
1 پست
دادگاه
1 پست
جُرم
1 پست
لخت
1 پست
خـــــون
2 پست
مصنوعی
1 پست
دوست
3 پست
قتل
1 پست
خنجر
1 پست
پخمه
1 پست
فریاد
1 پست
آمبولانس
1 پست
چراغ_قوه
1 پست
شیرین
2 پست
مرض_قند
1 پست
کبریت
1 پست
سوزان
1 پست
مبارزه
1 پست
بغض
2 پست
زندان
1 پست
ترافیک
1 پست
ترکش
1 پست
خاطرات
2 پست
کباب
1 پست
ایدز
1 پست
تابعیت
1 پست
گل_هاشم
2 پست
فراموشی
2 پست
خاموش
1 پست
ساحل
1 پست
امواج
1 پست
مو
1 پست
فکر
2 پست
صبح
1 پست
حجاب
1 پست
غیرت
1 پست
سرباز
1 پست
شکوفه
1 پست
شاخه
1 پست
ایده
1 پست
طول
1 پست
عرض
1 پست
غم
2 پست
کامپیوتر
1 پست
ایمیل
2 پست
کبوتر
2 پست
موازی
1 پست
متقاطع
1 پست
پشه
1 پست
ریاضیدان
1 پست
دشمن
1 پست
توپ
3 پست
ریاضی
3 پست
حساب
3 پست
دندان
1 پست
طمع
1 پست
ریشه
1 پست
معادله
1 پست
تصاعد
1 پست
خودکفایی
1 پست
فاتحه
1 پست
ادب
2 پست
اتاق_چت
1 پست
ایمان
2 پست
عاشق
1 پست
سنگ_قبر
3 پست
زنده_یاد
1 پست
خست
1 پست
میت
2 پست
فوتبال
2 پست
گل
5 پست
زن_ذلیل
1 پست
مردانه
1 پست
هابیل
1 پست
سراسری
1 پست
باسواد
1 پست
تشنگی
2 پست
فشار
1 پست
پافشاری
1 پست
کلمات
1 پست
عاطفه
1 پست
دلالی
1 پست
سوال
3 پست
پاسخنامه
1 پست
دنیا
1 پست
دایناسور
1 پست
ماه
1 پست
آسمان
3 پست
آتش_فشان
1 پست
پاس
1 پست
شوت
1 پست
دریبل
1 پست
بیمار
2 پست
گل_مژه
1 پست
متخصص
1 پست
کلیه
1 پست
همسایه
1 پست
وحشت
1 پست
بحر_میت
1 پست
رادیاتور
1 پست
ابوعطا
1 پست
شکنجه
1 پست
تحصیلات
1 پست
کله_پاچه
1 پست
لبنیات
1 پست
فال
1 پست
قهوه
1 پست
نصیحت
1 پست
خالکوبی
1 پست
پادشاه
1 پست
بشریت
1 پست
آواز
1 پست
سوت
1 پست
پا
1 پست
فرمان
1 پست
رکعت
1 پست
ذوق
1 پست
پایان
1 پست
دراز
1 پست
صاف
1 پست
شناسنامه
1 پست
ضامن
1 پست
نمک
1 پست
چاشنی
1 پست
لحظه
1 پست
کر
1 پست
نقشه
1 پست
سلام
2 پست
خداحافظی
1 پست
فقر
1 پست
قرمز
1 پست
دهقان
1 پست
نیشخند
1 پست
ساز
1 پست
کوک
1 پست
حرکات
1 پست
خانه
1 پست
دار
1 پست
نغمه
1 پست
جوانه
1 پست
قلب
1 پست
دل
1 پست
گره
1 پست
سیاست
2 پست
هپاتیت
1 پست
مهر
1 پست
کابوس
1 پست
واریس
1 پست
تاول
1 پست
طبی
1 پست
قند_خون
1 پست
اقلیت
1 پست
دانش
1 پست
نمایشگاه
1 پست
افق
1 پست
ملایم
1 پست
نقاب
1 پست
درد
1 پست
هزار
1 پست
تاریکی
1 پست
خداحافظ
1 پست
معنا
1 پست