تبعیض نژادی کاریکلماتور


 

گلبول سفید طرفدار تبعیض نژادی است.

 

تبعیض نژادی مبتلا به سیاه زخم شد.

 

سایه ام از تبعیض نژادی چیزی سر در نمی آورد.

 

تبعیض نژادی از سیاه سرفه مرد.

 

رنگدانه ملانین مخالف سرسخت تبعیض نژادی است.

/ 0 نظر / 13 بازدید