زخم کاریکلماتور


 

عاطفه اش زخمی شد نتوانست پانسمان کند.

 

زخم زندگی را آنقدر پانسمان کرد تا خوب شد.

 

زخم زبان را نمیتوان پانسمان کرد.

 

از زخم زبانش خون نمی آمد.

 

زخم زندگی پزشکان زودتر از بیماران خوب می شود.

/ 0 نظر / 18 بازدید