کلیک کاریکلماتور


 

اینترنت آرزوی شنیدن صدای کلیک مرا دارد.

 

کلیک که می کنم گل از گل اینترنت می شکفد.

 

سه بار کلیک کردم تا اینترنت بله بگوید.

 

صدای کلیک هایم اینترنت را به خوابهای طلایی فرو می برد.

 

کلیک که می کنم اینترنت بشکن می زند.

/ 1 نظر / 19 بازدید
حسین ناژفر

استاد امیر خان عزیز خوش وقتی سلام و صد سلام کلیک ها را خواندم خیلی با نمک بودند ، کمی صبر کن اینترنت ملی بیادی تازه ارزش کلیک را خواهی فهمید که هر کدامشان چقدر ارزشمند بوده است. شاد و ماندگار باشی. مخلص شما حسین ناژفر[گل]