تعریف کاریکلماتور:


کاریکلماتور گونه ای از طنز در ادبیات پارسی بشمار می رود که بازی با کلمات را در حتی المقدور یک جمله به تصویر کشیده و به مخاطب ارایه می دهد.

طنز در کاریکلماتور سطوح مختلفی دارد؛ گاهی طنز سبک و دم دستی دارد و گاه چنان فاخر می شود که تنه به بزرگان ادب می زند. طنزش پاره ای وقتها شیرین است و برخی اوقات، تلخ. گاهی چنان تلخ که آدمی با خنده شروع می کند و بتدریج به سوی گریه گام بر می دارد و حتی شاید دلش بخواهد به حال خودش، جامعه، مملکت، و حتی دین و دنیایش زار زار  گریه کند. به قول معروف، جملاتی طنز و نطنز است. بعدا بیشتر خواهیم گفت.
همیشه لبخند بر لبانتان حتی با کوچکترین جملات.  در روزگاری که به زور می خواهند شادی را از ما بگیرند کاریکلماتور دستتان را خواهد گرفت و شادی را روانه جسم، روح و جانتان خواهد کرد.

زنده باد شما.

/ 0 نظر / 48 بازدید