فوت کاریکلماتور


 

فوت می کرد که فوت کرد.

 

خبر فوتم را که عزرائیل شنید وا رفت.

 

از مرگ خواست زیر سبیلی رد شود، مرگ سبیل نداشت.

 

مرگ دوستان و بستگان، ایما و اشاره عزرائیل است.

 

مراسم بعد از مرگش بسیار با شکوهتر از زندگیش بود.

/ 0 نظر / 23 بازدید