داستانک95

 

در بلوای تبر که شکایت درختان بالا گرفت اره برقی وارد بازار شد و تبر را از میدان بدر کرد. تبر به طبرستان پناهنده شد. درختان اره برقی را که دیدند نالیدند: صد رحمت به تبر.

/ 0 نظر / 20 بازدید