داستانک97

 

زلزله، حکم تخلیه را به در خانه آورد. دل محکم و قرصمان هم لرزید. آرزوهای مشترکمان زیر آوار ماند. زلزله که آمد کفنها چیندار شد.

/ 2 نظر / 37 بازدید
محسن

خیلی زیبا و جالب نوشته بودید . این نوشته جای تبریک داشت ... که حاصل شد .