گربه کاریکلماتور


 

گربه خوش خیال فکر می کند موشها برایش سر و دست می شکنند.

 

گربه به خیال آنکه مرغ یک پا دارد به دنبالش دوید.

 

پرواز می داند که گربه برای چیدن میوه از درخت بالا نمی رود.

 

گربه که بلندپروازی کند پرنده مجبور است کوتاه بیاید.

 

گربه از سگدو زدن نفرت دارد.

/ 0 نظر / 16 بازدید