عسل کاریکلماتور


 

حتی آدم دیابتی از ماه عسل خوشش می آید.

 

اخلاقم را با یک من عسل به میهمانها تعارف می کنم.

 

به عسل که فکر می کنم زنبورها به سمتم شیرجه می روند.

 

به ماه عسل رفت، صد زنبور هم دنبالش.

 

گل قالی، زنبور عسل را گول زد.

/ 0 نظر / 19 بازدید