ساختن کاریکلماتور:


از اطراف کمک بگیرید. آدمهایی که با آنها در محل کار، وسایل نقلیه عمومی مانند مترو و اتوبوس و تاکسی، و حتی در منزل هنگام کار و در حین شنیدن رادیو یا دیدن یا همان بهتر بگویم شنیدن تلویزیون.
در نظر داشته باشید لازم نیست به خودتان فشار بیاورید و همان اول کار جمله ای بگویید که جایزه نوبل ادبیات حقش باشد.
اگر برایتان سخت است؛ از جمله های ساده شروع کنید. کاغذ و خودکاری اگر دم دست دارید که چه بهتر. جمله را یادداشت کنید. به حافظه تان به هیچ وجه اعتماد نکنید. مطمئن باشید ساده تر و زودتر از آنچه که فکرش را بکنید فراموشتان خواهد شد.
گوشی موبایلتان اگر در دسترس هست!!!!!!!!!!! عجب حرفی زدم. صدایتان را ضبط کنید. همان یک جمله هم کافیست.

/ 0 نظر / 80 بازدید