داستانک84

 

خواستند قالی را به دار آویزان کنند. اعتراض کرد: گلهای من که خار ندارد. اگر خاری هم باشد به پای کسی نمی رود. کمی دقت کنید می بینید که در آخرت در زیر پای حضرت سلیمان از پل صراط رد می شوم.

/ 0 نظر / 14 بازدید