تشویق کاریکلماتور


 

تیک تاک ساعت تشویقم می کند باز هم نفس بکشم.

 

کتاب جانانه تشویقم کرد: فقط یک جا بین غولهای ادبیات باقی مانده است.

 

طواف تشویقم کرد: قصه عشق را باید هفت بار خواند.

 

سرود زندگی تا آخرین دم حیات، قلب را تشویق می کند.

 

تماشاگران، صحنه تئاتر را تشویق کردند.

/ 0 نظر / 40 بازدید