موسیقی کاریکلماتوری


 

موسیقیدان، دنیا را می شنود.

 

زندگی، سازش را به امید آینده کوک می کند.

 

آسمان هر وقت یاد موزیک رپ می افتد رعد و برق می شود.

 

آینده، ساز زندگی را در دستگاه شور کوک می کند.

 

سازها به جدول ضرب حسادت می کنند.

/ 0 نظر / 17 بازدید