کاریکلماتور در شب قدر


 

در شب قدر، درست و حسابی خوابید.

 

ماه رمضان، شب قدر را روی تخم چشمش گذاشت.

 

شب قدر که مرا در خواب دید فهمید چیزی به من نمی ماسد.

 

شب قدر، قلم سرنوشت را به دست خودم داد.

 

تمام شب قدر را خوابهای طلایی دید.

/ 0 نظر / 15 بازدید