کاریکلماتور بدون فرهنگ


 

طول فرهنگ به عرض اقتصاد ربط دارد.

 

فرهنگ در لیست سیاه اقتصاد قرار گرفت.

 

فرهنگ، جیره خوار اقتصاد است.

 

اقتصاد، جیره فرهنگ را تعیین می کند.

 

فرهنگ، کالای لوکس و تجملی شناخته شد.

/ 0 نظر / 16 بازدید