داستانک88

 

پول هیچوقت به زیر خط فقر نگاه نمی کرد. پول که به دستم رسید آن را خرد کردم تا زیاد مغرور نباشد. پول نگاهی به فیش حقوقم کرد و با شیطنت پرسید: تو چطوری زنده ای؟

/ 1 نظر / 17 بازدید
حسین ناژفر

امیر خان عزیز سلام و صد سلام داستانک جالبی بود ،من هم زیاد با خط فقر ور رفته ام و بیچاره اش کرده ام این هم یکی از شیطنت های من : خط فقر را کسی نمی خواند شاد و موفق و ماندگار باشی و سلامت. مخلص شما حسین ناژفر[گل]