قند کاریکلماتور


 

اینترنت و کامپیوتر بالای سر من قند سائیدند.

 

فرهاد به یاد شیرین تا خرخره قند خورد.               

 

قند خونم که افتاد روحم شکست.

 

اسمش فرهاد بود و عاشق چای شیرین.

 

کام فرهاد شیرین نشد.

/ 1 نظر / 18 بازدید
حسین ناژفر

استاد امیر خان عزیز خوش وقتی سلام و عرض ادب قند کاریکلماتور را خواندم خیلی شیرین بود ، همگی جالب و خوب من هم راجع به قند یک مطلبی دارم که بر می گره به دکترای خوبی چون شما : دکتر مومن پشت سر نمک و شکر غیبت نمی کند. شاد و ماندگار باشی. مخلص شما حسین ناژفرگل