خواست کاریکلماتور


 

به غم که رو دادم آستر هم می خواست.

 

هیچوقت کمک، درخواستی از من نکرد.

 

گناه از من درخواست کمک جنسی کرد.

 

کتابم که صحیح و سالم از اداره سانسور بیرون آمد از خجالت می خواستم زمین دهان باز کند.

 

می خواست خودش را برنزه کند آفتاب جزغاله اش کرد.

/ 0 نظر / 28 بازدید