رنگ کاریکلماتور


 

فکرهایش را با رنگ بندی مختلف چاپ می کرد.

 

رنگ، زبان رمز گلها است.

 

افکار تیره در روز، رنگ باختند.

 

بهار با رنگ سبز، دوپینگ می کند.

 

حنای مرز برای اینترنت رنگی ندارد.

/ 0 نظر / 16 بازدید