چراغ کاریکلماتور


 

شب برای پایکوبی دنبال چراغ می گشت.

 

طبیعت به بهار، چراغ سبز نشان داد.

 

چراغ الکلی مسئول آزمایشگاه اعتیاد شد.

 

چراغ را کشتند تا شب سیه روی شود.

 

آنقدر دود چراغ خورد که دیگر ریه ای برایش باقی نماند.

/ 2 نظر / 24 بازدید
حسین ناژفر

امیر خان عزیز سلام و صد سلام چراغ الکلی مسئول آزمایشگاه اعتیاد شد. عالی بود من هم جملاتب با با مضامین زیر دارم : چراغ الكلي ، بد مستي نمي كند. «چراغ الكلي» با ترك اعتياد ، مي‎ميرد. (چاپ شده در روزنامه آفرینش - شاپرک) شاد و موفق باشی. مخلص شما حسین ناژفر[گل]

حسین ناژفر

امیر خان عزیز سلام و صد سلام چراغ الکلی مسئول آزمایشگاه اعتیاد شد. عالی بود من هم جملاتب با با مضامین زیر دارم : چراغ الكلي ، بد مستي نمي كند. «چراغ الكلي» با ترك اعتياد ، مي‎ميرد. (چاپ شده در روزنامه آفرینش - شاپرک) شاد و موفق باشی. مخلص شما حسین ناژفر[گل]