کاریکلماتور زمستانی


 

تابلویش پر بود از برف زمستان.

 

زمستان که آلزایمر گرفت از برف خبری نشد.

 

خودش اهل زمستان بود، شناسنامه اش اهل تابستان.

 

زمستان ویزای مهاجرت به بهار را برای آدم برفی صادر نکرد.

 

درخت عریان، سرمای زمستان را به امید بهار تحمل می کند.

/ 0 نظر / 14 بازدید