کاریکلماتور تیرانداز


 

آخرین فشنگ، اعلام آتش بس کرد.

 

پرواز که سر بالا می رود تیر از نفس می افتد.

 

تیر که آماده پرتاب می شود مرداد و شهریور به پرنده خبر می دهند.

 

زنش که قهرمان تیراندازی شد او هم قهرمان دو شد.

 

آخرین فشنگ به طرفداران صلح پیوست.

/ 0 نظر / 19 بازدید