داستانک91

 

درختان، دسته تبر را که دیدند گله کردند: "از ماست که برماست". تبر نگاهی به درخت جلویی انداخت و گفت: عجب دسته تبر خوبی. درخت زیر لب زمزمه کرد: انا لله و انا الیه راجعون.

/ 0 نظر / 23 بازدید