کاریکلماتور در طبیعت


 

مترسک به انجمن دوستداران طبیعت پیوست.

 

طبیعت رنگ در رنگ است چون خداوند رنگارنگ است.

 

ضربه تبر نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است.

 

با دوربین به طبیعت بکر تجاوز کرد.

 

دامن طبیعت از باد تند خوشش نمی آید.

/ 0 نظر / 21 بازدید