کاریکلماتور روی کاغذ


 

با کامپیوتر که می نویسم کاغذ از حرص آتش می گیرد.

 

حتی کاغذ سفید هم بوی قلم را می دهد.

 

قلم آنقدر نوشت تا جان داد.

 

کاغذ سفید از زیر دست قلم عقیم جان بدر برد.

 

قلم که پرچانه می شود کاغذ به سیاهی می گراید.

/ 0 نظر / 14 بازدید