کاریکلماتور کودتاچی


 

کودتا آزادی را در انتخابات شرکت نداد.

 

کودتا لالایی گفت قانون خوابید.

 

کودتا دیکته گفت قانون نوشت.

 

کودتا تجارت رنج را آزاد کرد.

 

کودتا اصول و قواعدش را به عدالت دیکته کرد.

/ 0 نظر / 19 بازدید