کاریکلماتور جلوی آینه


 

آینه عاشق سینمای صامت است.

 

حافظه آینه ام را ارتقاء دادم که تصاویر را تا 24 ساعت نگه دارد.

 

تصویرم چنان نگاهی به من کرد که شیرازه آینه از هم پاشید.

 

آینه به پانتومیم عشق می ورزد.

 

آینه حاصل جمع نگاههای من به زندگی است.

/ 0 نظر / 14 بازدید