نور کاریکلماتور


 

لامپ همتی کرد و به زندگیم نوری بخشید.

 

جاده متروک آلزایمر که گرفت شد نور علی نور.

 

سال نوری هیچوقت کبیسه ندارد.

 

نور، حال تاریکی را گرفت.

 

انقلاب جرقه زد آزادی نور افشانی کرد.

/ 0 نظر / 22 بازدید