کاریکلماتور کامپیوتری


 

فرمت قلبش با عشق ناسازگار بود.

 

پای کامپیوتر که کتاب می خوانم اینترنت حسودی می کند.

 

کامپیوترم برای آنکه شخصیتش با دهکده جهانی جور باشد هر روز به اینترنت وصل می شود.

 

کامپیوترم گفت موهایم را که ژل نمی زنم احساس حقارت می کند.

 

چنان چکی توی گوش کامپیوتر زدم که اینترنت هم زد زیر گریه.

/ 1 نظر / 24 بازدید
حسین ناژفر

استاد امیر خان عزیز خوش وقتی سلام و صد سلام تازه فهمیدم که چرا گاهی من هم پایم را با کاریکلماتورهایم توی امور پزشکی می گذارم ، این موضوع یک حس تناقض طلبی هستش که به آدم جان و حالی دیگر می دهد ، خیلی با حال بودن ناگفته نماند که من تقریبا در مورد کامپیوتر جز یکی دو جمله حرفی نزده ام (حکایت حکایت مرغ همسایه غاز است دیگر) کامپیوتری اهل دل از آب در آمد، او را «دل» نامیدند. شاد و ماندگار باشی. مخلص شما حسین ناژفر[گل]