سینه کاریکلماتور


 

پزشک گوشی را روی سینه ام گذاشت تا ببیند دلم چه می گوید.

 

اینترنت، دست رد به سینه هیچ کامپیوتری نمی زند.

 

سخنران، سینه اش را صاف کرد تا هیچ چروکی نداشته باشد.

 

معتاد ناشکری نبود و دست رد به سینه هیچ ماده ای نمی زد.

 

حوض خالی دست رد به سینه ماهی می زند.

/ 0 نظر / 16 بازدید